Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2018
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2018

7η Συνεδρίαση

1.- Ψήφιση Προϋπολογισμού και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθμ. φύλλου 2658/28-7-17 τεύχος Β΄...

6η Συνεδρίαση

1.- «΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας», σύμφωνα με την 140/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής και το πρακτικό της 156ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου...

5η Συνεδρίαση

1.-Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους, σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2.-΄Εγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων Δ/νσης Περιβάλλοντος,...

2η Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση - ενημέρωση σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος ( MASTER PLAN) του Ο.Λ.Π. (COSCO) που έχει τεθεί...

1η Συνεδρίαση

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτης που αφορά :Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με ανοικτό...