8η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ.Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Έγκριση μελέτηςκαι καθορισμός τρόπου δημοπράτησηςγια το έργο που αφορά :Έργα Δασοπροστασίας – κλαδεύσεις – καθαρισμοίπαριών οδώνκαι Δράσεις Πυροπροστασίας2018». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Έγκριση μελέτης που αφορά :Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικώναυτοκινήτων , έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-Διατύπωση σύμφωνης γνώμης ή μηγια την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασηςγια την εκτέλεση του έργου :ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.-Έγκριση μελέτης που αφορά : Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP