7η Συνεδρίαση

1.-Επί του σχεδίου κανονιστικής απόφασης που αφορά το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.-Τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.-Επί του σχεδίου κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.-Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. κατόπιν αιτήματος ενδιαφερομένων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.-Ανανέωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου: «Υδροδότηση Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου – Φανερωμένης» κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη βόρεια περιαστική περιοχή της πόλης Σαλαμίνας στον οδικό άξονα των οδών Ζωοδόχου Πηγής – Κατσέλη & Προφήτη Ηλία. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.-Κατασκευή διαβάσεων πεζών στην Λεωφόρο Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.-Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση τοποθέτησης προστατευτικού εμποδίου α) επί του πεζοδρομίου ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 46 περιοχή Παλουκίων Δήμου Σαλαμίνας και β) επί του πεζοδρομίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 Δ.Κ.Αμπελακίων Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης στον καθορισμό της πλατείας ΠΡΙΝΟΥ στη Δ.Κ.Σεληνίων (επί των οδών Κρίνων & Δόξης), ως θέση άσκησης υπαίθριου εμπορίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP1, ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP2 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP3 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP4 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP5 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP6 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP7 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP8 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP9

10.-Συμψηφισμός εισφορών –αποζημίωση ιδιοκτησιών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων έως τις 03.00 π.μ. καθημερινά για την χειμερινή περίοδο των καταστημάτων:
– <Καφετέρεια-Μπαρ> της εταιρείας «Χ.Βλάχος & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα.
– <Καφετέρεια ECSTASY> της εταιρείας <Γ. Μίχας & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.-Χορήγηση ή μη της άδειας μουσικής για το κατάστημα του κ. Μπεγνή Νικολάου που λειτουργεί ως «Καφενείο-Σνακ μπαρ» επί των οδών Ακτή θεμιστοκλέους & Εθνικής Αντιστάσεως στα Σελήνια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.-Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.