6η Συνεδρίαση

  1. Συζήτηση του  θέματος   που αφορά: « Αναθέτουσες  αρχές – Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία» κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων,  σύμφωνα με παρ. 3 δ άρθρο 3  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου». Λήψη αρχείου zip
  1. Συζήτηση του θέματος που αφορά: « Απομάκρυνση αυθαιρέτων κατασκευών από το παραλιακό μέτωπο Αιαντείου » κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων,  σύμφωνα με παρ. 3 δ άρθρο 3  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου». Λήψη αρχείου zip
  1. Συζήτηση του θέματος που αφορά  την παράταση  του χρόνου  εργασίας στον Δήμο Σαλαμίνας του 8/μηνου με Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα  του Ο.Α.Ε.Δ.  κατόπιν εισήγησης  του Αντιδημάρχου κ. Γαλέου  Συμεών . Λήψη αρχείου zip
  2. Επικαιροποίηση της 191/2018  Απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  Σαλαμίνας  που εγκρίνει  τη μη εκ νέου επιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης  της ιδιοκτησίας  Δρίβα Δημητρίου  & Δρίβα  Παρασκευής  εντός του ΚΧ 7 στην θέση Ψιλή Άμμος  του Δήμου Σαλαμίνας , με την τροποποίηση  του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου   της περιοχής  για την άρση της ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης. Λήψη αρχείου zip
  3. Tροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 170/2020 Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σαλαμίνας  που αφορά την πρόταση τροποποίησης  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού  σχεδίου  στα πλαίσια συμμόρφωσης  της διοίκησης  με σχετική δικαστική  απόφαση  περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ.Κ.Χ. 152 Θέση  Λάκα – Μούλκι  της Δημοτικής Κοινότητας  Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

6. Παράταση  της συνολικής περαίωσης  του αντικειμένου  της Σύμβασης  της παροχής  υπηρεσίας  με τίτλο  « Τεχνικός  Σύμβουλος  του Έργου : Κατασκευή Δικτύων  Αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια  και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας  ( Β’ φάση ) , συμβατικού προϋπολογισμού  μελέτης  24.180,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου  « Κ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.». Λήψη αρχείου zip