4η Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση  του θέματος που αφορά: 

 Α.  Ενημέρωση  του σώματος  σχετικά με την έξαρση της πανδημίας  του COVID 19 στην Σαλαμίνα .

Β. Τι μέτρα θα πάρει  η Δημοτική Αρχή για την προστασία των  κατοίκων.

Γ. Αναλυτική ενημέρωση  για την διάθεση της επιχορήγησης  για τον COVID 19 με κόστος για κάθε εργασία /υπηρεσία /προμήθεια.

κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα με παρ. 3 δ άρθρο 3  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου». 

Λήψη αρχείου zip

2.- Γνωμοδότηση σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) του σχεδίου  για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση  περιοχών Οργανωμένης  Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών  στην περιοχή των Διαπορίων Νήσων  Σαρωνικού κόλπου  , Σαλαμίνας  και της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητας  Περιφερειακής  Ενότητας Νήσων , Περιφέρειας Αττικής .  Λήψη Εισήγησης, Λήψη Cd1Λήψη Cd2.   

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με  την Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων Λιμένα  Παλουκίων και  Πορθμείου Φανερωμένης. Λήψη αρχείου zip

4.- Έγκριση παράτασης  προθεσμίας του έργου : Επισκευή και συντήρηση  Σχολικών κτιρίων , αύλειων χώρων  και λοιπές δράσεις (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Λήψη αρχείου zip

5.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου : Αποκατάσταση ζημιών  λόγω σεισμού στο 2ο Δημοτικό  Σχολείο. Λήψη αρχείου zip

6.-  Έγκριση παράτασης  προθεσμίας  του έργου : Επέκταση  αγωγού ακαθάρτων . Λήψη αρχείου zip

7.-  Αποδοχή πληρωμής  κατ’ εξαίρεση  εκδοθέντος τιμολογίου  της εταιρείας ΚGS ως μη εξοφληθέv το έτος 2020  , διότι εκ παραδρομής δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

8.-  Ορισμός  Μελών Επιτροπής  Παραλαβής  Τροφίμων  και βασικής  υλικής συνδρομής  του Προγράμματος  ΤΕΒΑ έτους 2021. Λήψη αρχείου zip

9.-  Έγκριση Προϋπολογισμού  Ειδικού Αναγνωρισμένου  Φιλανθρωπικού  Σωματείου  (Ν.Π.Ι.Δ.) , σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο εδάφιο 11 παρ. 3β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010. Λήψη αρχείου zip

10.- Δωρεά  τάφου τιμής ένεκεν ,  στον Αλέξανδρο  Μανιάτη . Λήψη αρχείου zip