30η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση γνώμης  σχετικά με την  μετατόπιση  και επέκταση  Πλωτής μονάδας  Εκτροφής Θαλασσίων  μεσογειακών ιχθύων  και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, υποκατηγορία  Α2 ομάδα 8η , α/α :2 (εκτροφή θαλασσίων ιχθύων )  στην θέση Φόκα Αιαντείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Συζήτηση του θέματος που αφορά : τις τοποθετήσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός οικιστικών περιοχών κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-  Συζήτηση του θέματος που αφορά : «Κινήσεις και επιδιώξεις που έλαβαν χώρα στον Δήμο Σαλαμίνας κατά το χρονικό διάστημα 2011-2014 σχετικά με την ανάδειξη των ιστορικών χώρων του νησιού μας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο»,  κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-  ΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου έτους 2020 Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού  Κοιμητηρίου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.-   Έγκριση 4ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

  1. – Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας οικ. Έτους 2020 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Καταβολή  Έκτακτης  Επιχορήγησης στο Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π για την απόδοση εφάπαξ  βοηθήματος του  ν. 103/75 στην συνταξιοδοτηθείσα  υπάλληλό του , ΤΣΑΓΑΝΗ  ΑΝΘΟΥΛΑ του  Χρήστου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

  1. .- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με την απόφ. της Επιτροπής του άρ.8 του Ν.3463/06 που αφορά :α) Την ονοματοθεσία ανώνυμης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 67-70 στην περιοχή Αγ.Γεωργίου Σαλαμίνας και β) τη συνέχιση της ονομασίας οδού μεταξύ των Ο.Τ. 94-99 στην περιοχή της Ψιλής ΄Αμμου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Παράταση του έργου «Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης» στα Αμπελάκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- Συζήτηση του θέματος που αφορά  την επιβάρυνση  του θαλάσσιου  περιβάλλοντος  στην περιοχή του Αρχαιολογικού χώρου , κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP