29η Συνεδρίαση

1. Υλοτομία Δενδρων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. Προϊπολογισμός του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3. Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4. Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5. Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους Λόγω Πολεοδομικών Προστίμων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6. Διαγραφή Προσαυξίσεων από Χρηματικούς Καταλόγους Σύμφωνα με το Άρθρο 174 του Κώδικα ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7. Διορθώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8. Συγκρότηση Επιτροπών έτους 2019 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.