25η Συνεδρίαση

1.- Αποδοχή της παράδοσης του Δικτύου Ύδρευσης της περιοχής ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Αμπελακίων Σαλαμίνας από τον Εξωραϊστικό και εκπολιτιστικό σύλλογο με την επωνυμία ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ στον Δήμο Σαλαμίνας .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.- Λήψη απόφασης για α) την παραχώρηση κατά κυριότητα στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. του δημοτικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας β) την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. των υφισταμένων ακινήτων (αντλιοστάσια, δεξαμενές) γ) την έγκριση του σχεδίου Σύμβασης μεταβίβασης και παράδοσης κατά κυριότητα του δικτύου ύδρευσης και κατά χρήση των ακινήτων στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και δ) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης, του Πρωτοκόλλου Παράδοσης του δικτύου και ακινήτων στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την απασχόληση επί πληρωμή εργαζομένων υπό τις οδηγίες της ΕΥΔΑΠ.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- ΄Εγκριση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος & Ολοκληρωμένου Προγράμματος δράσης του ΑΚΟΙΠΟΠ, οικ. έτους 2018.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Τακτική Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας για το έτος 2018 .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5- Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, των εκτελεσμένων εργασιών από την εργοληπτική επιχείρηση ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ του έργου : : «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας στη θέση Παλούκια».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6- Έγκριση Μελέτης που αφορά: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7- Συγκρότηση επιτροπών σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2018.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8- Επανυποβολή του θέματος : Εκδίκαση ενστάσεων μελέτης « Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΚΑΝΑΚΙΑ Δ.Δ. Αιαντείου .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

9- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σαλαμίνας στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

10.- Ένσταση κατά της υπ’ αριθμ. 83/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά : Αποδοχή όρων δόμησης , στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην Δ.Δ Αιαντείου , θέση Αγ. Αθανάσιος στο Ο.Τ. Γ. 170, που αφορά αλλαγή χρήσης γής από χώρο αθλητικού κέντρου σε χώρο σχολικών κτιρίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.