24η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σαλαμίνας& των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- ΑναμόρφωσηΠροϋπολογισμούΔήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018 κατόπιν εγκρίσεώς της, από τοΠαρατηρητήριοΟικ. Αυτοτέλειαςτων Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Μηάσκηση ενδίκων μέσωνέναντι της 50/2018 απόφασηςτου Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Καθορισμός αμοιβήςτης Δικηγορικής Εταιρείαςστην οποία ανατέθηκε ο δικαστικός χειρισμόςενώπιοντου ΣΤε της υπόθεσηςπου αφοράτην ίδρυση πλωτής μονάδας μυδοκαλλιέργειας στην Ψιλή Άμμο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Έκθεση Εσόδων – ΕξόδωνΑ’ τριμήνουέτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Έκθεση Εσόδων -ΕξόδωνΒ’ τριμήνουέτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018.

8.- Έκφραση γνώμης που αφοράτην εξαίρεσηαιγιαλώναπό διαδικασίεςπου αφορούναπλή χρήση τουςκαι βρίσκονταιστα όριατου Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- Έγκριση αιτήματος καταβολής Έκτακτης Επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π από το Δήμο Σαλαμίνας, λόγω της ελλιπούς μεταβίβασης των ειδικευμένων ποσών που αφορούν την καταβολήτου εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στους συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- Έκφραση σύμφωνης γνώμηςστην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Κατάθεση πάγιας προκαταβολήςσε λογαριασμότου Δήμουκαι ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12- Έγκριση μελέτηςπου αφορά: Ανάπλασηιστορικού κέντρου (ΣΑΤΑ) και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Έγκρισηπαράτασηςπροθεσμίαςτου έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.- Έγκριση παράτασης προθεσμίαςτου έργου : Ανάπλαση ιστορικού κέντρουΔήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.- Έγκριση μελέτηςπροσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεωνγιατο έργοΚατασκευή δικτύωναποχέτευσηςστους οικισμούςΑμπελάκια& Σελήνιατου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.- Γνωμοδότησηγια την παραχώρησητου δικαιώματοςαπλήςχρήσηςαιγιαλού παραλίαςκαι θαλάσσιου χώρουγια την εκτέλεσητου έργου : κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.- Έγκριση μελέτης που αφορά την κατασκευήδιαβάσεωνπεζώνστην οδό Αγγ. Σικελιανού, της Δ.Κ. Αιαντείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18.-Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακώνρυθμίσεωνγια αποκλεισμότμήματοςτης οδούΖωοδόχουΠηγής (έμπροσθενπλατείας Μακεδονίας ) τμήμα Χαριλάου Τρικούπη (Ερεχθείου )έως Σπ. Αγαθούγια το έργο : κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίωνστην περιοχήΣαλαμίναςτης νήσου Σαλαμίνας, ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

19.-Έγκριση απαγόρευσηςεισόδουσε οδούς στην περιοχή ΝΑΤΟτου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

20.- Έγκριση ή μη στην προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτωνστην οδό Ζωοδόχου Πηγής, κατόπιν αιτήματοςτης εταιρείας «Χρήστος Βελούδης -Ελένη Τζάνου Ο.Ε. ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

21.- Εκδίκαση ένστασης κατά της 102/2018 απόφασης του Δημ. ΣυμβουλίουΣαλαμίνας που ενέκρινε την τροποποίησητου εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίουμε τον καθορισμότης οριακής οδού Καραϊσκάκη έναντι του Ο.Τ. 27 με ρυμοτομική γραμμήσε απόσταση 9,5 μέτρωνστην περιοχή ΠΟΥΝΤΑ -ΣΕΛΗΝΙΩΝτου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

22.- ‘Εγκριση ή μη της παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος και επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας Δημητράκη Ραφαήλ,& ΣΙΑΟ.Ε.που λειτουργείεπί της Αγίου Μηνά& Ναυάρχου Αυγέρηστην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

23.- Έγκριση ανάκλησης ή μη της λειτουργίας ΚΥΕ Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίμων& ποτών ιδιοκτησίας Τραυλού Ευστράτιουπου λειτουργείεπί τηςοδού Μπουμπουλίνας& θεμιστοκλέουςστο Αιάντειο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

24.- Έγκρισηανάκλησης ή μητης λειτουργίας ΚΥΕ Επιχείρηση Πρατήριο Γάλακτος και ειδών Ζαχαροπλαστικής , ιδιοκτησίας Ιατρού Άννα -Μαρίας που λειτουργείεπί της Ελευθ. Βενιζέλου168Αστα Αμπελάκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

25.- Αποδοχή παραίτησης του κ. Κοτσέλη Γεωργίου από τακτικό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίναςκαι ορισμός νέου μέλους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

26.- Μεταφοράτης Λαϊκής Αγοράςτης Δημ. Ενότητας Σεληνίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

27.- Πρόταση Διακανονισμού Ληξιπρόθεσμης οφειλής.

28.- Διαγραφήβεβαιωμένων οφειλών.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

29.- Διαγραφήαπό χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

30.- Διαγραφήαπό χρηματικούς καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

31.- Διαγραφές οφειλετώνμη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτωναπό χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠτων Δημ. ΔιαμερισμάτωνΑμπελακίων, Σεληνίωνκαι Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

32.- Διορθώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP