24η Ειδική Συνεδρίαση

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δερτούζου Εμμανουήλ και εκλογή νέου τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν παραιτήσεως του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γκίνη Στυλιανού. Λήψη Αρχείου zip