23η Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση του θέματος που αφορά τις νόμιμες ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Σαλαμίνας για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας « Ναυπηγεία Κυνοσούρας Α.Ε.» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Σαλαμίνας .  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP