22η Συνεδρίαση

Logo_Dimou_Apofaseis

1. Υποβολή του Δήμου Σαλαμίνας αίτησης συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», ΣΤΗΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΣΚΕΛΟΣ 2 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EUnvironment calls for action”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2. Θέμα: « Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για τηνυλοποίηση του αντικειμένου της από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.- Γ΄Κατανομή ποσού 77.713,25 € προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΑΔΑ : 604Ρ46ΜΤΛ6-ΔΑΓ του Υπουργού Εσωτερικών και το με αρ.πρωτ. : @PRTKL@03-08-2020 Αναγγελία Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP