21η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση Απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2. – Ψήφισμα κατά της μετατροπής του Ναού της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 

3.- Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την εκπόνηση της μελέτης : « Εκπόνηση Τεχνογεωλογικής μελέτης κατολισθητικών φαινομένων , στην Νήσο Σαλαμίνας ( περιοχή Πόρτο Φίνο , Κακή Βίγλα κ.λ.π.) συνολικού προϋπολογισμού 165.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Επικαιροποίηση της 153/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον αποχαρακτηρισμό ή μη του Ο.Τ. 49 στην περιοχή Αγ. Φανούριος – Υπαπαντή στην Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου από χώρο εκπαίδευσης σε οικοδομήσιμο χώρο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Επικαιροποίηση της 245/2018 απόφασης για την αποδοχή της 138/2018 μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων και λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Πραγματοποίηση ή μη των θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Αγίου Φανουρίου και Αγίας Ζώνης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Συζήτηση του θέματος που αφορά την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Συζήτηση του θέματος που αφορά τις νόμιμες ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Σαλαμίνας για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας « Ναυπηγεία Κυνοσούρας Α.Ε.» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP