21η Έκτακτη

1.Συζήτηση του θέματος που αφορά την κατανομή μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας, σε όμορα Δημοτικά Σχολεία και λήψης απόφασης, κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. Λήψη Αρχείου