14η Έκτακτη Συνεδρίαση

1. Παροχή σύμφωνης γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αγοραίων αξιών ακινήτων, σε όλες τις εντός σχεδίου περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ