1η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

  1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-Επιβολή τελών, δικαιωμάτων  και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ Ν. 3852/2010) και ειδικότερα  για την αναπροσαρμογή ή μη  των τελών  κατάληψης  κοινοχρήστου χώρου και νεκροταφείου, έτους 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-Καθορισμός  εξόδων  παράστασης  Προέδρου & Αντιπροέδρου  Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 (ΣΑΤΑ)». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.-΄Εγκριση Κανονισμού υπαίθριας Διαφήμισης του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.-΄Εγκριση  για την διατήρηση ή την απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.-΄Εγκριση ή μη στην τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που αφορά τον χαρακτηρισμό σε εγκεκριμένο πεζόδρομο  υφιστάμενης οδού, εντός του Ο.Τ. 124 στην περιοχή Τσάμη του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.-΄Εγκριση ή μη στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Πόρτο – Φίνο της Δημ. Κοινότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.-΄Εγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Αχιλλέως μεταξύ των Ο.Τ. 212 –ΚΧ 207 στην Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.-΄Εγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού επέκταση Μιαούλη μεταξύ των Ο.Τ. 26-27 στην περιοχή Υπαπαντή – Καρέλα – Αιάντειο του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP