Υποβολή αιτήματος μέσω των θυρίδων του Δήμου στο gov.gr

Ο Δήμος Σαλαμίνας, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, παρέχει στους πολίτες ακόμη έναν νέο τρόπο ψηφιακής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του με την ενεργοποίηση θυρίδων στο gov.gr.

Το σύνολο των αιτήσεων που μπορεί να αναζητήσει ο πολίτης στο gov.gr για τον Δήμο Σαλαμίνας παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στο σύνδεσμο

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/request/