Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Ο Δήμος Σαλαμίνας κάνοντας ακόμη ένα βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του και τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τον Δήμο αλλά και την προστασία τους από την Covid-19, παρέχει τις εξής ηλεκτρονικές υπηρεσίες :

  • Υποβολής Γενικής Αίτησης
  • Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων
  • Εκπαίδευσης ( Αίτηση εγγραφής σε βρεφονηπιακό – παιδικό σταθμό)
  • Οικονομικών Υπηρεσιών ( Έκδοσης Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ )
  • Τεχνικών Υπηρεσιών ( Αναφορά φθορών οδοστρώματος και πεζοδρομίου )
  • Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
  • Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών ( Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού )

Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοτών ( e-Pegasus ) γίνεται με χρήση του Ονόματος Χρήστη (username) και του Κωδικού Πρόσβασης (password) που διαθέτει ο πολίτης για το Taxisnet.