Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ 8μήνης διάρκειας

1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 2_2023

2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

3_ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΣΟΧ 2

4_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 2_2023

5_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

6_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_2023

7_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_2023