Σχολεία Δήμου Σαλαμίνας

Σχολείο Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
1ο ΛΥΚΕΙΟ 210 4655510 mail@1lyk-salam.att.sch.gr Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ 210 4652640 mail@2lyk-salam.att.sch.gr Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 210 4676280 mail@lyk-ampel.att.sch.gr ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 210 4651250 mail@1gym-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 210 4675780 mail@2gym-salam.att.sch.gr Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΥΔΡΑΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 210 4658881 mail@3gym-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 210 4666694 / FAX: 210 4666695 mail@gym-aiant.att.sch.gr ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 210 4672147-210 4670247 mail@gym-ampel.att.sch.gr ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Σχολείο Τηλέφωνο e-mail Διεύθυνση
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4651285 FAX: 210-4644106 mail@1dim-salam.att.sch.gr ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθμ. 105
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4651275 / 210-4644434 mail@2dim-salam.att.sch.gr ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αριθμ. 258
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4653697 mail@3dim-salam.att.sch.gr ΠΙΝΔΟΥ Αριθμ. -2-
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4651116 mail@4dim-salam.att.sch.gr Λ. ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμ.120
5οΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4650765 / 210-4650732 mail@5dim-salam.att.sch.gr ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Αριθμ. -6-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 210-4677290 mail@dim-palouk.att.sch.gr Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Αριθμ. 17
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 210-4662876 mail@dim-aiant.att.sch.gr ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 210-4685997  FAX:210-4685 mail@dim-vasil.att.sch.gr Λ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Παραλία Βασιλικών Τ.Κ. 18900
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 210-4650152 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθμ. 3
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 210 4672374 mail@dim-eid-salam.att.sch.gr Ποσειδώνος 7, 18902, Καματερό Σαλαμίνας
ΣΧΟΛΕΙΟ Τηλέφωνο Emails Διεύθυνση
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4652639 mail@1nip-salam.att.sch.gr Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Αριθμ. 105
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  210-4657113 mail@2nip-salam.att.sch.gr ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αριθμ. 254
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  210 4657112 mail@3nip-salam.att.sch.gr Λ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμ. 120
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://sites.google.com/site/4nipsalaminas/ 210-4656988 mail@4nip-salam.att.sch.gr ΜΟΥΣΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αριθμ. 14
5ο NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4653386 mail@5nip-salam.att.sch.gr ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΑΛΩΝΙΑ Αριθμ. 3
6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4655169 mail@6nip-salam.att.sch.gr ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΙΚΗ Αριθμ. 24
7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  210-4650060 mail@7nip-salam.att.sch.gr ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΤΣΑΜΗ)
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4680980 mail@8nip-salam.att.sch.gr ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 210-4671710 mail@nip-palouk.att.sch.gr ΛΕΩΝΙΔΟΥ Αριθμ. 5 ΠΑΛΟΥΚΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 210-4686910 mail@nip-vasil.att.sch.gr ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 210-4662951 mail@nip-aiant.att.sch.gr ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Λ.Αιαντείου 60 Τ.Κ. 18903
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΚΗΣ ΒΙΓΛΑΣ 210-4662559 mail@nip-k-viglas.att.sch.gr ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Τ.Κ. 18903
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 210-4673010 mail@nip-ampel.att.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΗΝΙΩΝ 210-4677895 mail@nip-selin.att.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ 210-4673793 mail@nip-foinik.att.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 210-4674301
Σήμερα, εντός των ορίων του Δήμου Σαλαμίνος, λειτουργούν δύο (02) Παιδικοί Σταθμοί. Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Σαλαμίνος παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με προσιτό κόστος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι οικογένειες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου. Η ημερομηνία έναρξης εγγραφών ορίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. (ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2132060525). Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται καθημερινά από τους αρμόδιους υπάλληλους των Παιδικών Σταθμών και από το Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.
Πληροφορίες:
Α΄ Παιδικός Σταθμός
Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 19 & Κυχρέως / Σαλαμίνα -18900
Υπεύθυνη: Τουτουντζή Παρασκευή
Τηλέφωνο/ FAX:  210-4651374
Β΄ Παιδικός Σταθμός
Διεύθυνση: Μαραθώνος 100 / Σαλαμίνα -18900
Υπεύθυνη:  Μιχαλάκη Ασήμω
Τηλέφωνο/ FAX: 210-4655476
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού.
  2. Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού και φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Επίσης φυματιοαντίδραση (mantoux) σύμφωνα με τις τρέχουσες ιατρικές απόψεις..
  3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους συνοδευόμενο από Υ.Δ. του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος ή Υ.Δ. του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος τους, θεωρημένη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα.
  4. Βεβαίωση  εργασίας από τον εργοδότη και επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων των γονέων προκειμένου για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή οποιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια τέκνου (μονογονεϊκή) εργάζεται. Όταν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος επισυνάπτεται (εκτός των όσων ορίζονται στην #3) η κάρτα του Ο.Α.Ε.Δ.(φωτοτυπία επικυρωμένη).
  5. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας του παιδιού, πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στον εκάστοτε Παιδικό Σταθμό.
Σχολείο Τηλέφωνα Email Διεύθυνση
1ο ΕΠΑΛ 210 4658444 mail@1epal-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΕΠΑΣ 210 4651239 mail@1epas-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΣΕΚ 210 4654702 seksalam@gmail.com ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ