Τμήματα

Ομάδα παραστάσεων : Δευτέρα ώρα 20:00

Παιδικά τμήματα:
Σάββατο 10:00 έως 12:00 Τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Δημοτικού.
Σάββατο 12:00 έως 13:00 Τάξεις Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου.

Τμήμα ενηλίκων: Δευτέρα 18:30 έως 20:00 από 16 ετών και άνω.

Χοροδιδάσκαλος: Χριστίνα Δρίβα