Τελαμών

Τελαμών: γιος του Αιακού και της Ενδηίδος, αδερφός του Πηλεύς, της Αλκιμάχης και του Φώκου, ο Πηλεύς και ο Τελαμών εγκατέλειψαν την Αίγινα, την πατρίδα τους, και εγκαταστάθηκαν, ο πρώτος στην Θεσσαλία και ο δεύτερος στη Σαλαμίνα. Εκεί πήρε σύζυγο την κόρη του βασιλιά Κυχρέως Γλαύκη, από την οποία δεν απέκτησε παιδιά. Όταν πέθανε η Γλαύκη, πήρε σύζυγό του την Περίβοια ή Ερίβοια, από την οποία απέκτησε τον Αίαντα.

Ο Τελαμών έλαβε μέρος στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου και, μαζί με τον Ηρακλή, συμμετείχε στην Αργοναυτική Εκστρατεία και στην πρώτη εκστρατεία κατά της Τροίας. Ως λάφυρο πήρε την κόρη του Λαομέδοντος Ησιόνη, από την οποία απέκτησε τον Τεύκρο. Από μία άλλη αιχμάλωτη, την Θεανείρα (την οποία όμως μερικοί ταυτίζουν με την Ησιόνη), απέκτησε τον Τράμβηλο ή Στράμβηλο, που αργότερα πολέμησε στο πλευρό των Τρώων κατά των Ελλήνων και σκοτώθηκε από τον Αχιλλέα.

Ο Τελαμών ζούσε ακόμη όταν οι δύο γιοι του Αίας και Τεύκρος έφυγαν για την Τροία. Για το θάνατό του δεν υπάρχου πληροφορίες. Πάντως, μαρτυρείται λατρεία του στην Αίγινα και την Σαλαμίνα, γεγονός που αποδεικνύει ότι ήταν προφανώς ένας τοπικός θεός, ο οποίος εξέπεσε στην τάξη των ηρώων.