Υπαπαντούλα

.jpg

Πρόκειται για μία απλή δίρριχτη εκκλησία. Πιθανότατα είναι χτισμένη το 17ο αιώνα. Είναι χτισμένη πάνω σε ερείπια πιθανότατα Ρωμαϊκού χτίσματος στο Αμπελάκι. Συχνά ακούγεται από τις ηλικιωμένες Αμπελακιώτισσες μία ευχή: “…να έχεις την ευχή της Υπαπαντούλας!”.