Πέτρινος Φάρος

Πέτρινος  Φάρος  στην Κόγχη – Λυκόπουλο

ΦΑΡΟΣ

 

Ο Φάρος βρίσκεται στη νότια πλευρά της Σαλαμίνας, στην Κόγχη, στο ακρωτήρι Λυκόπουλο,  μεταξύ των παραθεριστικών οικισμών Περιστέρια και Κολώνες.

Το κτίριο του Φάρου κτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και λειτούργησε για πρώτη φορά στις 01.03.1901. Αποτελείται από ένα πέτρινο κτίσμα 134,75 τ.μ., που έχει  τοποθετημένο στο κέντρο του κτιρίου, πύργο,  ύψους 11 μ, ο  οποίος στην απόληξη του, φέρει μεταλλικό κλωβό.

Ο Φάρος στην Κόγχη Σαλαμίνας χαρακτηρίστηκε το 2002 ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο και αποτελεί εμβληματικό και σημειολογικό μνημείο τόσο για το ιστορικό νησί της Σαλαμίνας όσο και για την περιφέρεια Αττικής. Το μνημείο αποτελεί τμήμα του  Ελληνικού  Φαρικού Δικτύου και είναι δείγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και της Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης.

(Το κείμενο συντάχθηκε από την κα Μαρία Μπούτση)