Αξιοθέατα Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων

1) Ναϊδριο Άγιου Πέτρου : Πρόκειται για ένα σταυρεπίστεγο Ναϊδριο απλού ρυθμού του 16ου αιώνα. Συνδέεται χρονολογικά με την εγκατάσταση των Αρβανιτών εποίκων της Αργοναυπλίας στα τέλη του παραπάνω αιώνα. Βρισκόταν έξω από τα όρια της πόλης του Αμπελακίου. Σήμερα οι άναρχη οικιστική δόμηση το έχει περιβάλει με πολλές οικίες. Είναι χτισμένος με διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη που αφθονούσαν άλλοτε στο Αμπελάκι.

2) Υπαπαντούλα : Πρόκειται για μία απλή δίρριχτη εκκλησία. Πιθανότατα είναι χτισμένη το 17ο αιώνα. Είναι χτισμένη πάνω σε ερείπια πιθανότατα Ρωμαϊκού χτίσματος. Συχνά ακούγεται από τις ηλικιωμένες Αμπελακιώτισσες μία ευχή: “…να έχεις την ευχή της Υπαπαντούλας!”.

3) Τύμβος των Σαλαμινομάχων : Ανασκαφές που έγιναν στο χώρο του ακρωτηρίου της Κυνοσούρας έδειξαν οτι υπάρχει τύμβος ο οποίος ανήκει στους νεκρούς της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας (480 π.Χ.). Πρέπει να τονίσουμε ότι ο χώρος του Τύμβου της Κυνοσούρας είναι τεράστιας αρχαιολογικής σημασίας μια και βρίσκονται πάνω σε αυτόν πάρα πολλά ερείπια και θεμελιώσεις.