Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων με θητεία από 02/01/2024 έως 31/12/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2024

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 1. Αλαΐσκας Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών & Κ.Ε.Π.
 2. Βακάλης Αντώνιος – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας
 3. Κόγιας Νικόλαος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Διεύθυνσης ΥΔΟΜ / Αναπληρωτής Δημάρχου
 4. Καλιότσου – Κανάρη Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών & Παιδείας
 5. Παπασάββας Ηλίας – Αντιδήμαρχος Αθλητισμού
 6. Νάννος Σωτήριος – Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας & Πολιτικής Προστασίας
 7. Καρνέση – Λαλούση Σοφία – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
 8. Γκίνης Στυλιανός – Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγαπίου – Φαρμακόρη Παρασκευή – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος εποπτείας Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) – ΑΠΟΦΑΣΗ 06/2024
 2. Διολέτης Παντελεήμων – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης – ΑΠΟΦΑΣΗ 02/2024
 3. Ζαννής Θεόδωρος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Νεολαίας, Εθελοντισμού και Πολιτισμού – ΑΠΟΦΑΣΗ 05/2024
 4. Σκιαθίτης Μιχαήλ – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος εποπτείας Λαϊκών Αγορών, Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου και χώρων Πρασίνου – ΑΠΟΦΑΣΗ 03/2024
 5. Σπερνοβασίλης Νικόλαος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος εποπτείας Δημοτικών Κοιμητηρίων και θεμάτων Πυροπροστασίας – ΑΠΟΦΑΣΗ 04/2024