Νομικά Πρόσωπα

Ο Δήμος Σαλαμίνας εποπτεύει τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα:


• Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π (Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας)

• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας

• Βιβλιοθήκης και Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας

• Σχολικής Επιτροπής Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης

• Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης