Δ/νση Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας

Η Δ/νση  Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
β) Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης Αθλητισμού και Παιδείας