Μεταδόσεις Δημοτικών Συμβουλίων

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκονται στο κανάλι του Δήμου Σαλαμίνας στο YouTube (όπως και επιπλέον περιεχόμενο που αφορά το Δήμο μας). Κάνοντας “κλικ” επάνω σε κάθε τίτλο συνεδρίασης μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη συνεδρίαση. Στις συνεδριάσεις με την παρατήρηση “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ” δεν υπάρχει περιεχόμενο.

2023

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/01/2023 12:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
2 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 30/01/2023 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
3 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/02/2023 10:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
4 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 24/02/2023 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
5 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 13/03/2023 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
6 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 13/03/2023 18:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
7 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 17/03/2023 13:00 ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
8 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 04/04/2023 11:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
9 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 06/04/2023 09:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
10 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/04/2023 09:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
11 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 27/04/2023 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
12 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 05/05/2023 13:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
13 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 15/05/2023 15:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
14 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 23/05/2023 12:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
15 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 29/05/2023 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
16 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 02/06/2023 12:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
17 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/06/2023 14:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
18 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 14/06/2023 12:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
19 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/06/2023 15:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
20 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 26/06/2023 12:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
21 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 04/07/2023 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
22 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 14/07/2023 11:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
23 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/07/2023 11:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
24 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 01/08/2023 13:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
25 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/08/2023 10:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
26 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 22/08/2023 14:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
27 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 30/08/2023 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
28 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/09/2023 10:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
29 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 14/09/2023 12:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
30 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 20/09/2023 11:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
31 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 29/09/2023 10:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
32 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 25/10/2023 10:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
33 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 08/11/2023 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
34 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/11/2023 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

2022

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 09/01/2022 11:30 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
2 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/01/2022 11:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
3 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 09/02/2022 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
4 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 15/02/2022 11:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
5 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/02/2022 11:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
6 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 02/03/2022 10:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
7 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 11/03/2022 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
8 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 27/03/2022 11:00 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
9 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 01/04/2022 14:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
10 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 01/04/2022 15:00 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
11 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 20/04/2022 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
12 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 10/05/2022 15:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
13 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 12/05/2022 11:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
14 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 20/05/2022 11:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
15 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 01/06/2022 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
16 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 03/06/2022 11:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
17 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 08/06/2022 15:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
18 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/06/2022 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
19 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 04/07/2022 15:00
(ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΗ – ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
20 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/07/2022 10:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
21 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 13/07/2022 15:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
22Α 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 20/07/2022 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
22Β 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/07/2022 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
23 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 18/08/2022 15:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
24 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 04/09/2022 10:00 ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
25 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 11/09/2022 10:30 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
26 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/09/2022 15:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
27 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 22/09/2022 10:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
28 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 29/09/2022 13:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
29 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 14/10/2022 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
30 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 08/11/2022 14:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
31 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/11/2022 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
32 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 02/12/2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
33 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/12/2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
34 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 29/12/2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
35 2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 30/12/2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

2021

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 20/01/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 22/02/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 24/02/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
3 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 01/03/2021 17:00 ΕΙΔΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
4 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 17/03/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
5 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 23/03/2021 17:00 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
6 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 29/03/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
7 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 19/04/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
8 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/04/2021 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
9 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 27/04/2021 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
10Α 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/05/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
10Β 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 10/05/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
11 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
12 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
13 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 08/06/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
14 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
15 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 06/07/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
16 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
17 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 20/07/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
18 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 31/08/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
19 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
20 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
21 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
22 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 30/09/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
23 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 18/10/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
24 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/10/2021 10:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
25 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 01/11/2021 13:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
26 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/11/2021 09:30 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
27 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 22/11/2021 12:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
28 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 30/11/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
29 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/12/2021 12:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
30 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/12/2021 15:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

2020

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/01/2020 17:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
2 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 02/02/2020 10:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
3 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 12/02/2020 17:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
4 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 13/02/2020 18:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
5 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 25/02/2020 19:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
6 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 27/03/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
7 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 06/04/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
8 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 13/04/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
9 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 15/04/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
10 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 05/05/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
11 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 15/05/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
12 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 19/05/2020 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
13 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 22/05/2020 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
14 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/05/2020 16:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
15 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 02/06/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
16 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/06/2020 18:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
17 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 30/06/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
18 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 08/07/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
19 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 04/08/2020 18:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
20 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 17/08/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
21 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/08/2020 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
22 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 31/08/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
23 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 02/09/2020 17:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
24 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/09/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
25 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 18/09/2020 18:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
26 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/09/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
27 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/10/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
28 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 18/11/2020 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
29 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 09/12/2020 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
30 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/12/2020 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ