Διαγωνισμός : “Εγκατάσταση αλεξικέραυνων και ηλεκτρολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων” “