Κοινότητα Σαλαμίνας

Τα γραφεία της Κοινότητας Σαλαμίνας  βρίσκονται στη Λεωφόρο Φανερωμένης 33.

Πρόεδρος : κος Αρσένης Νικόλαος

Τηλέφωνο : 2104657035

email : salamina@salamina.gov.gr

Οι δημότες της περιοχής  για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Κοινότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.