Ανοιχτός Διαγωνισμός για αποκατάσταση ζημιών λόγω σεισμού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο