2η Τακτική Συνεδρίαση

  1. Απονομή τιμητικής διάκρισης στον συμπατριώτη μας νέο Αρχηγό Γενικού  Επιτελείου Ναυτικού , Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση  Π.Ν. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.-  Εξουσιοδότηση του  Δημάρχου κ. Γ. Παναγόπουλου  για τις σχετικές ενέργειες που αφορούν  την Ενεργειακή Αναβάθμμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων  Ηλεκτροφωτισμού  Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογής Smart Cities  με εξοικονόμηση ενέργειας  στον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-  Έγκριση ονοματοθεσίας οδού , μετά την θετική γνωμοδότηση  της Επιτροπής  του άρθρου 8  του Ν. 3463/2006 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-  Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 199/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και λήψη νέας απόφασης  σχετικά με την παραχώρηση  χώρου  από τον Δήμο Σαλαμίνας  για την στέγαση του γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.-  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σαλαμίνας  στο Πρόγραμμα της Δράσης « Ανακύκλωση  αποβλήτων ιματισμού »,  στον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Αποδοχή παραίτησης  της κ. Σπαθή Παναγιώτας ,  τακτικού μέλους  της Σ.Ε.Π.Ε.  και ορισμός νέου μέλους ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Συγκρότηση  επιτροπών με κλήρωση σε εφαρμογή  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (για το έτος 2023). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.-  Έγκριση ή μη υποβιβασμού  πεζοδρομίου επί των οδών Λ. Αιαντείου  & Περιβοίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.-  Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην χωροταξική μελέτη Υπαίθριου Εμπορίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.-  Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ, στην οδό  Νιγρίτας  αρ. 3  στην περιοχή Ρέστη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.-   Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 159/2022  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Έγκριση  πρακτικού  εκτίμησης προσκυρωτέας δημοτικής οικοπεδικής έκτασης  στην ιδιοκτησία της κας  Βλάχου – Τσομπανάκη  Ελένης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.-  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Έγκριση  πρακτικού  εκτίμησης προσκυρωτέας δημοτικής οικοπεδικής έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Βλάχου Παναγιώτη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Συζήτηση του θέματος  που αφορά   την αναγκαιότητα επέκτασης  του ΜΕΤΡΟ προς το Πέραμα , κατόπιν αιτήματος  του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.-  Συζήτηση του θέματος που αφορά την μετακίνηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Σαλαμίνα , κατόπιν αιτήματος  της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP