25η Έκτακτη Συνεδρίαση

  1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας  στο Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Αττική  2021-2027» και στην πρόσκληση με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» Κωδικός Πρόσκλησης  ΑΤΤ  024 Α/Α  Πρόσκλησης  ΟΠΣ : 2406 ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
  1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού , έτους 2024.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
  2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου , εποχικού προσωπικού ή σύμβασης  μίσθωσης έργου ή προσωπικού  ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα, έτους 2024. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
  3. Λήψη εκτάκτων μέτρων για την πραγματοποίηση της θρησκευτικής  εμποροπανήγυρης της Ι.Μ. Παναγίας Φανερωμένης Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
  4. Ονοματοθεσία οδού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

Το κατεπείγον  της Συνεδρίασης  συνίσταται στο γεγονός  ότι στα παραπάνω θέματα  πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες  μέχρι 23  Αυγούστου 2023.