18η Συνεδρίαση

1.-  Έγκριση  Εσόδων  –  Εξόδων  Α’ τριμήνου  έτους 2022 του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.-   Αντικατάσταση υπολόγου  που αφορά την διαχείριση  λογαριασμού ειδικού σκοπού  στην ALPHA  BANK. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.-   Είσπραξη προκαταβολών  από ιδιοκτήτες  ακινήτων περιοχής Β’ κατοικίας του Δήμου  Σαλαμίνας,  για την χρηματοδότηση  της μελέτης « Αναθεώρηση (Επανέγκριση )  Πολεοδομικής  μελέτης  περιοχών Β΄κατοικίας  Αγ. Δημήτριος  -Ζορμπαλά- Περιστέρια – Μαρούδι »  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.-  Είσπραξη  χρηματικών  προκαταβολών  από ιδιοκτήτες  ακινήτων  των οικιστικών περιοχών  Α’  κατοικίας  του Δήμου Σαλαμίνας,  για την χρηματοδότηση της μελέτης « Κτηματογράφηση,πολεοδόμηση , πράξη εφαρμογής  οικιστικών περιοχών  Α’ κατοικίας » Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.-  Αποδοχή ή μη , της ένστασης  που αφορά την τροποποίηση  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  που αφορά  τον χαρακτηρισμό  σε εγκεκριμένο πεζόδρομο  υφιστάμενης  οδού  εντός του Ο.Τ. 124  ( πάροδος θερμοπυλών )  στο Τσάμη του Δήμου Σαλαμίνας.          ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.-   Έγκριση παράτασης του έργου : Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα Αμπελάικα του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.-  Συγκρότηση Επιτροπής  μεταβίβασης  προσκυρωτέων  δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.- ΄Εγκριση  υψομετρικής  μελέτης της οδού Αθηνάς,  μεταξύ των Ο.Τ.  245-270  και της Λεωφ. Ρέστη  μεταξύ  του Ο.Τ. 245  και της Λεωφ. Ρέστη στην περιοχή Ρέστη  του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.-  Έγκριση   παραχώρησης  κοινόχρηστου  χώρου  σε τμήμα της παραλίας Γυάλας, με την διαδικασία της εκμίσθωσης  κατόπιν δημοπρασίας, για την τοποθέτηση κινητής  καντίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.-  Έγκριση κανονισμού  χρήσης μουσικής  και μουσικών οργάνων καθώς και παράταση  του ωραρίου  σε καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

11.-  Ακύρωση  ή μη,  της 170/2020 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επανεπιβολή  της αρθείσης  ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης  του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ.  Κ.Χ. 1152 θέση « Λάκκα Μούλκι»»  της Δημοτικής  Κοινότητας Αιαντείου  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.-  Λήψη απόφασης , σχετικά με την υπόθεση  της πρώην εργαζόμενης στον  Δήμο  Σαλαμίνας  κας Όλγας  Κιαμίλη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.-  Έγκριση αναγκαιότητας ονομασίας οδού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ