16η Έκτακτη Συνεδρίαση

Καθορισμός τμημάτων Αιγιαλού  για παραχώρηση απλής χρήσης για την άσκηση δραστηριοτήτων  που εξυπηρετούν  τους λουόμενους, στην παραλία  περιοχής  ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΑΚΤΗ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP