Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σαλαμίνας υλοποιεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για την εκπόνηση του οποίου ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380Β/05.10.2020) καθώς και η αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/27808/206.

Στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayor@salamina.gov.gr έως τις 14 Ιουνίου 2022 σχόλια, παρατηρήσεις ή προτάσεις ως προς τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

PDF: ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
PDF: Πρόσκληση σε διαβούλευση για την κατάρτιση «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Δήμου Σαλαμίνας