Ανακοίνωση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαλαμίνα, 30.10.2021

Με αποκλειστικό γνώμονα την αποκατάσταση της αλήθειας και τον εξοβελισμό φαινομένων παραπληροφόρησης σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στο 1ο Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας κατά την ώρα διεξαγωγής μαθήματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε:

“Το τζάμι του παραθύρου υπόκειται στους απαράβατους νόμους της Νευτώνειας φυσικής. Μετά από ανεπαρκή ασφάλιση του παραθύρου στην κάθετη θέση, που οφείλει να έχει όταν είναι κλειστό, και με τη βοήθεια του αέρα επήλθε απασφάλιση του μηχανισμού. Το παράθυρο κινήθηκε εκτελώντας ελεύθερη πτώση υπό την ασφάλεια που προϋποθέτει η υπάρχουσα άρθρωση. Μόλις το παράθυρο τερμάτισε την κίνησή του ακαριαία και λόγω της αδράνειας, τότε το τζάμι απελευθερώθηκε από τους αρμούς σε μορφή τμημάτων και αυτά έπεσαν στις 2 μαθήτριες που βρίσκονταν ακριβώς από κάτω. Προέκυψε τραυματισμός της μίας μαθήτριας και κατόπιν έγιναν 2 ράμματα στο χέρι της. Η δεύτερη μαθήτρια δεν έφερε κάποια τραύματα, καθώς το τζάμι δεν έπεσε πάνω της υπό την αιχμηρή του πλευρά. Τα εν λόγω παράθυρα είναι κατασκευασμένα από μασίφ σίδερο και ζυγίζουν περί τα 20 κιλά το καθένα.”

Για το λόγο αυτό έγινε επανασχεδιασμός του μηχανισμού ασφάλισης με δύο επιπρόσθετες δικλείδες και τα τζάμια θα αντικατασταθούν με ειδικό γυαλί που φέρει συρμάτινη ενίσχυση πριν το τέλος της εβδομάδας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δρ. Δημήτριος Ε. Γκίκας