Ο Δήμος Σαλαμίνας πέτυχε χρηματοδότηση €1.582.359,87 στο πλαίσιο της Πράξης «Χωριστή Διαχείριση Βιοαποβλήτων»

Σαλαμίνα, 4.01.2023

Με χαρά ανακοινώνουμε την ένταξη του Δήμου μας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπ. Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στην Πράξη «Χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Σαλαμίνας»

Ο Δήμος μας πέτυχε την χρηματοδότηση του με 1.582.359,87 € για την Προμήθεια:

▪︎3.370 κάδων συλλογής βιοαποβλήτων κουζίνας 10 lt

▪︎550 κάδων υποδοχής βιοαποβλήτων κουζίνας κατοικιών δίτροχων 240lt

▪︎120 κάδων υποδοχής βιοαποβλήτων κουζίνας κατοικιών δίτροχων 360lt

▪︎50 κάδων υποδοχής βιοαποβλήτων τετράτροχων 660 lt

▪︎110.000 βιοδιασπώμενων σακουλών για νοικοκυριά 10 lt

▪︎1.200 κάδων κομποστοποίησης βιοαποβλήτων κήπου 300 – 400 lt

▪︎2 απορριμματοφόρων οχημάτων 8 μ3

▪︎1 ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή

▪︎1 Μηχανικού Κομποστοποιητή 1.400 κιλά/ημέρα με σπαστήρα και ταινία τροφοδοσίας

▪︎3 Μηχανικών Κομποστοποιητών 140 κιλά/ημέρα με στέγαστρο

Η Σαλαμίνα γίνεται ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ. Ένας μεγάλος στόχος μας υλοποιείται. Μια ακόμη δέσμευση μας γίνεται πράξη.

Eκ του Γραφείου Τύπου