22/08/2021 – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΚΡΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 5

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

AYPIO KYPIAKH 22/8/2021 KATHΓOPIA KΙNΔYNOY 5 KATAΣTAΣH ΣYNAΓEPMOY.

EΓΓPAΦO THΣ ΓΓΠΠ ΓIA ΛHΨH ΠPOΣΘETΩN METPΩN MEΓIΣTHΣ ETOIMOTHTAΣ. EΠIΣHMAINETAI OTI ΓIA THN ΠE NHΣΩN H KATHΓ. 5 IΣXYEI MONO ΣTA NHΣIA AIΓINA, AΓKIΣTPI, ΣAΛAMINA (ΓIA YΔPA, ΠOPO, ΣΠETΣEΣ, TPOIZHNIA & KYΘHPA H KAT. KINΔYNOY EINAI 4) .

OΣO IΣXYEI O KINΔYNOΣ 4 & 5 IΣXYOYN OI AΠOΦAΣEIΣ AΠAΓOPEYΣHΣ KYKΛOΦOPIAΣ ΣE EYΠAΘEIΣ ΠEPIOXEΣ THΣ Π.E. ΠEIPAIA (AΔA: ΨBHΔ7Λ7-ΩBP/28-05-2021) KAI Π.E. NHΣΩN (AΔA: Ψ8IM7Λ7-YΓ1/28-05-2021). ΣXETIKOI XAPTEΣ & AΠOΦAΣEIΣ ΣTO www.patt.gov.gr.

ANEMOI EΩΣ 7 MΠOΦOP. ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣTIΣ IΣTOΣEΛIΔEΣ (www.emy.gr), (www.civilprotection.gr).

ΠE ΠEIPAIA-NHΣΩN.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-08-2021