Απάντηση στις ανακρίβειες για το έργο της πυροπροστασίας στα σχολεία

Σαλαμίνα, 25.08.2023

Σχετικά με τα όσα άστοχα και ανακριβή αναφέρει σε πρόσφατη ανακοίνωση της για το έργο της πυροπροστασίας στα σχολεία η κα. Θεοδωρακόπουλου οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του: –

18/02/2021: Η Οικον.Επιτροπή του Δήμου μας εγκρίνει το πρακτικό για τον οριστικό ανάδοχο του έργου «εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες».

09/03/2021: Ο Δήμος μας υπογράφει την σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία με διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες.

09/02/2022: Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται εμπρόθεσμα παράταση 9 μηνών λόγω της πανδημίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ. 33/2022 απόφαση του αποδέχεται το αίτημα για παράταση μέχρι τις 31/12/2022.

20/10/2022: Ο Δήμος αποστέλλει τα δικαιολογητικά έγγραφα του αναδόχου στο Υπουργείο Εσωτερικών για να πληρωθεί για τις έως τότε εργασίες του.

12/12/2022: Ο ανάδοχος υποβάλλει αίτημα διακοπής υπηρεσιών, λόγω μη πληρωμής του από το Υπουργείο.

23/01/2023: Το Υπουργείο, μετά από σειρά επαφών με τον Δήμο μας, απαντά ότι δεν καταβάλει το ποσό, διότι οι μελέτες δεν φέρουν θεώρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όπως προβλέπεται από τον νόμο.

07/02/2023: Μετά την αλληλογραφία με το Υπουργείο ο Δήμος απορρίπτει το αίτημα διακοπής υπηρεσιών και καλεί τον εργολάβο να θεωρήσει τις μελέτες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να ολοκληρώσει τις εργασίες της σύμβασης. -18/07/2023: η επιτροπή παραλαβής του έργου του Δήμου διαπιστώνει ελλείψεις σε κάποιες εργασίες.

26/07/2023: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να αποστείλει στον ανάδοχο την «ειδική όχληση» που προβλέπει τακτή προθεσμία 3 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου.

Που καθυστέρησε ο Δήμος στις ενέργειες του;

Που συνίσταται η ‘εγκληματική αμέλεια’ του Δήμου?

Τι όφειλε να πράξει ο Δήμος και δεν έπραξε;

Όλα τα σχολεία μας έχουν ήδη συστήματα πυροπροστασίας. Το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο η δημοτική αρχή εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 169.880,00 ευρώ αφορά αναβάθμιση αυτής.

Είναι προφανές ότι η κα. Θεοδωρακοπουλου δεν έχει γνώση για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στους Δήμους σχετικά με τα έργα.

Είναι προφανές, επίσης, ότι δεν έχει γνώσεις σχετικά με την κατάσταση των σχολείων μας. Μια απλή ερώτηση στους διευθυντές των σχολείων θα ήταν αρκετή για να μην εκτεθεί γράφοντας ανακρίβειες.

Είναι ακόμη προφανές ότι δεν έχει συνεργάτες να την ενημερώνουν έγκυρα σχετικά με σοβαρά ζητήματα και μοιραία λόγω της άγνοιας της εκτίθεται.

Είναι, ωστόσο, ασυγχώρητο ατόπημα για μικροπολιτικούς σκοπούς να προκαλούμε εσκεμμένα φόβο στις οικογένειες των μαθητών. Αυτό δεν είναι πολιτική, δεν είναι αντιπολίτευση, είναι έλλειψη σεβασμού απέναντι στους συμπολίτες μας.

Eκ του Γραφείου Τύπου