5η Συνεδρίαση

1.- Kαθορισμός αριθμού πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την επάνδρωση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που υπάγεται στην Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Παραχώρηση στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας , Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών των υπ’ αριθμ. ΖΜΝ 5822 και ΖΜΝ 5824 Επιβατηγών Οχημάτων, του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Έγκριση των όρων της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ περιφέρειας Αττικής & Δήμου Σαλαμίνας για το έργο : Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί – Κανάκια στον Δήμο Σαλαμίνας & εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- Υπαγωγή της πράξης εφαρμογής των περιοχών Β΄ κατοικίας «Βασιλικά, Μπατσί , Ρέστη , Ηλιακτή Στενό , Μπλέ Λιμανάκι » του Δήμου Σαλαμίνας στις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/24-12-2014). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- ΄Εγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου : «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στην θέση Παλούκια». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης του έργου : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7. – Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου « Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους
οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Καταβολή εις χρήμα οφειλομένων παροχών σε είδος (γάλακτος και ειδών ενδύσεως -υποδήσεως ) λόγω μη χορήγησης αυτών για τα έτη 2011-2012-2013-2014 στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, για τα έτη 2014 -2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Λήψη απόφασης για προσωρινή αποχή του κ. Εμμανουήλ Δερτούζου, από τις υποχρεώσεις του ως Δημοτικός Σύμβουλος για λόγους υγείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.- Έγκριση πρακτικού εκτίμησης, για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της κας Άννας Χατζηαθανάσογλου στο Ο.Τ. 377 στην περιοχή Ξένο του Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.- Άρση της υπ’ αριθμ. 388/2011 απόφασης Δημ. Συμβουλίου , που αφορά απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Έλλης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14. – Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση τοποθέτησης πινακίδων Ρ40 , επί της οδού Ρήγα Φεραίου (περιοχή Ντούνι Σεληνίων – Αμπελάκια Σαλαμίνας). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15. – Υλοτομία πεύκου στην οδό Ευρυσάκη μεταξύ των Ο.Τ. 15α – 18α στην περιοχή Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Διαγραφές οφειλών από χρεώσεις ΤΑΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18.- Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα , 80 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ επί της Ακτής Καραϊσκάκη , ιδιοκτησίας του κ. Ι. Ίντα & Σια O.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.