29η Συνεδρίαση

 1. Υπαγωγή του Δήμου Σαλαμίνας στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 28011/635/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2855/τ.Β΄/2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. ΄Εγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της δραστηριότητας διαχείρισης ανακυκλώσιμων προϊόντων της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ MENTONIS GROUP O.E. στο ακίνητο που βρίσκεται στη Σαλαμίνα επί της οδού Ν.Γαρείου ή Καρύτση (οδικός άξονας Ζωοδ. Πηγής – Γούβα Μπατσί –Πρ. Ηλία – Λ.Βασιλικών). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 
 1. ΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Γ΄Τριμήνου έτους 2020 Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Ορισμός εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους ως μέλη :

α) Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων της περιοχής αρμοδιότητάς μας ως πολυσύχναστων (Π.Δ. 31/2018)

β) Επιτροπή για ταχύπλοα (ταχυκίνητα σκάφη) και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής (Γ.Κ.Λ. 20 όπως ισχύει). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 1. Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ – ΔΥΟ ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», επί της Λεωφ. Αιαντείου, στη θέση Μπουκουρίμεζα του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Συμμετοχή στον πανελλήνιο συντονισμό ΟΤΑ α΄& β΄βαθμού για την ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Αποδοχή παραίτησης της κας Κοντούλη Θεοχαρούλας από αναπληρωματικό μέλος (συντονίστρια) του ΕΔΔΥΠΠΥ  και  ορισμός νέου μέλους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Αντικατάσταση  μαθητών στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Συζήτηση του θέματος που αφορά : α) Αλλαγή σχεδίου πόλεως του κηρυγμένου ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου της Κοινότητας Αμπελακίων (Σελήνια –΄Ορμος Αμπελακίων , Καματερό) ώστε το νέο σχέδιο να μην περιέχει βιοτεχνική και βιομηχανική  ζώνη εις  τον ΄Ορμον Αμπελακίων Σαλαμίνας,  β) Αλλαγή χρήση γής του ως άνω ιστορικού χώρου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και γ) Εφαρμογή του Master plan του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου σύμφωνα με την ανανεωμένη σύμβαση Ελλάδας και Ε.Ε.  ως και των κείμενων ελληνικών νόμων, απαιτείται η άμεση απομάκρυνση όλων των μονάδων (Ναυπηγείων, Διαλυτηρίων πλοίων κλπ), κατόπιν αιτήματος δημοτών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Συζήτηση του θέματος που αφορά τα Ναυπηγεία «Θ.ΜΠΕΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ» και «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΠΕ» σχετικά με την ανανέωση και έγκριση ΜΠΕ της λειτουργίας τους, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Συζήτηση του θέματος που αφορά : τις τοποθετήσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός οικιστικών περιοχών κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Συζήτηση του θέματος που αφορά : «Κινήσεις και επιδιώξεις που έλαβαν χώρα στον Δήμο Σαλαμίνας κατά το χρονικό διάστημα 2011-2014 σχετικά με την ανάδειξη των ιστορικών χώρων του νησιού μας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο», κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP