28η Συνεδρίαση

  1. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή με τον αναπληρωτή του για έλεγχο ισολογισμών οικονομικών ετών 2015,2016,2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης  Κοινωνικής Πολιτικής  και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας  για το έτος 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5. Προστασία Αρχαιολογικού χώρου Αμπελακίων Κυνόσουρας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6. Συζήτηση του θέματος σχετικά με την τοποθέτηση της Υπουργού Πολιτισμού κας Μενδώνη, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στη Βουλή για τον Ιερό Αρχαιολογικό χώρο της Κυνόσουρας , κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7. Αποδοχή της πρότασης ψηφίσματος για την θεσμοθέτηση της «Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων στόχων» του δικτύου SDG 17 Greece και συμμετοχή του Δήμου  στην δράση « Υιοθέτησε έναν στόχο». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8. Αποδοχή μελέτης “Τεχνικός Σύμβουλος του έργου : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια -Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9. Εγκριση της μελέτης “ΕΡΓΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ – ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10. ΄Εγκριση 6ουΑ.Π.Ε. για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», αρχικού συμβατικού ποσού 993.757,88 € (πλέον Φ.Π.Α) και 1ης Σ.Σ.Ε ποσού 723.466,92 € (πλέον Φ.Π.Α.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση  – Βελτίωση  Οδικού Δικτύου  Δήμου Σαλαμίνας,  έτους 2019». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12. Εγκριση ειδικής δήλωσης διακοπών εργασιών (παρ.9 αρ. 152 του Ν.4412/2016) του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13. Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα πλαίσια συμμόρφωσης της Διοίκησης  με την σχετική δικαστική απόφαση  περί άρσης  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. Κ.Χ. 152 Θέση «Λάκκα Μούλκι»  της Δημοτικής  Κοινότητας Αιαντείου , του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14. Έγκριση παράτασης συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου των εργαζομένων  του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι» , σύμφωνα με τις παρ. 1 & 3 του άρθρου 38  του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15. Έγκριση αύξησης ωρών εργασίας της υπαλλήλου Τσοκαροπούλου Χριστίνας , κλάδου  ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17. Έγκριση προτάσεων για την τροποποίηση του ΦΕΚ αρ. 94-2/1999, ΦΕΚ αρ. 1585-10/2006 , ΦΕΚ αρ. 1765-8/2011 ως προς την ονομασία του Νομικού  Προσώπου « Βιβλιοθήκη – Μουσείο  Λαϊκής  Τέχνης & Ιστορίας  (προσθήκη  της ονομασίας « Ναυτικό  Μουσείο»)  και τις πηγές εσόδων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικ. Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

  1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους, (Προέδρου) της επιτροπής ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP