24η Συνεδρίαση

1.-Συζήτηση επί των οικονομικών στοιχείων των Ισολογισμών 2010 των δύο πρώην Δήμων Αμπελακίων και Σαλαμίνας, της απογραφής έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου, των οικονομικών στοιχείων από 1-1-2011 μέχρι 31-8-2014, του τελευταίου τριμήνου της εκτέλεσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 και των σημερινών οικονομικών δεδομένων του Δήμου μας, κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3δ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.

2.- Επιλογή διακριτικού σήματος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης « ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2021».

3.-΄Εγκριση κατάστασης δικαιούχων για τους οποίους προορίζεται το Δάνειο που θα συνομολογήσει ο Δήμος Σαλαμίνας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

4.- Ρύθμιση οφειλών προς Δ.Ο.Υ.

5.- Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης , σύμφωνα με την 215/2015 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και των Ν.Π.Δ.Δ. , έτους 2015 για τα τμήματα καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ. , χρήση 2015 όπως αναφέρεται στην 13320/16-6-2015 Διακήρυξη της Δημάρχου.

6.- Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 92/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον επανακαθορισμό των ορίων της Λαϊκής Αγοράς επί της Λεωφ. Καραμανλή.

7.- Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικά με την σύμβαση παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

8.- ΄Εγκριση της μελέτης που αφορά τη σήμανση και τα μέτρα οδικής ασφάλειας στους χώρους των σχολικών μονάδων, του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Υλοτομία ευκαλύπτου επί της οδού Πανθέας 51Β στη Δ.Κ. Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση ιδιοκτησιών στο Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 80/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναφορά της λαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται στην περιοχή Σεληνίων, στην αρχική της θέση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 8,9,10,11.