2η Συνεδρίαση

1.- Ορισμός εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/85.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την συνυπογραφή ψηφίσματος σχετικά με την απόφαση ακύρωσης του σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ για μεταφορά λυμάτων της Βορειοανατολικής Αττικής στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2014 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- Ανανέωση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κινητής ρυμουλκούμενης καντίνας του κ. Χρυσοβέργη Χαράλαμπου στην περιοχή Ηλιακτή.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της κας Μαρίας Γρηγορίου συζ. Γ. Τσουκάτου στο Ο.Τ. Γ 295 στην περιοχή Πέρανη Δ.Κ. Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. Κρίκορ ή Κιρκόρ Μιζρακιάν στο Ο.Τ. Γ 175 στην περιοχή Αγ. Αθανάσιος Δ.Κ. Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Έγκριση υψομετρικής μελέτης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.