17η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης που αφορά « Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ετών 2014 & 2015 , παρακολούθηση της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για τα έτη 2015 & 2016 και φορολογική υποστήριξη για το έτος 2016» της εταιρείας Σ. Καραγιλάννης μ. Ε.Π.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2.- Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « Βιβλιοθήκη -Μουσείο,Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας ,οικ. έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.- Αναπομπή του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σαλαμίνας και των Νομικών Προσώπων του , οικ. έτους 2017.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.

4.- Διαγραφή οφειλών τιμολογίων , λόγω παραγραφής τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

5.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2017 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

6.- Παράταση Συμβάσεων Ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

7.- Γ΄ Κατανομή ποσού 71.380,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

8.- Ορισμός μελών Διοικούσας Επιτροπής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τους μαθητές του Λυκείου και αποφοίτους.

9.- Παραχώρηση αιθουσών του ΔΙΕΚ για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

10.- Ψήφισμα στήριξης και συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας προς τον Δήμο Μεγαρέων , κατά του αιτήματος για έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη στα Μέγαρα Αττικής με φορέα έργου την «ΔΕΛΦΟΙ -ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. ».

11.- Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ».

12.- Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του , για την παρακολούθηση της Προγραμματικής σύμβασης για το έργο « Συντήρηση και επισκευή δικτύου ακαθάρτων Δήμου Σαλαμίνας» προϋπολογισμού 199.954,17 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

13.- Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής σύμβασης , μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο : Καθαίρεση και απομάκρυνση κρηπιδωμάτων στην παραλία Βασιλικών Ν. Σαλαμίνας , προϋπολογισμού 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του , για την παρακολούθηση της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης.

14.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δ.Κ. Αμπελακίων επί της Λ. Δημοκρατίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

15.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δ.Κ. Σεληνίων επί της παραλιακής οδού Ακτής Θεμιστοκλέους στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου :Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

16.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δ.Κ. Αμπελακίων,επί της Λεωφ. Ελ.Βενιζέλου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

17.- Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αστέρια της Δημ. Κοινότητας Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

18.- Έγκριση ή μη της απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης των οχημάτων στην Λ. Αιαντείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

19.- Κατασκευή διαβάσεων πεζών στο κύριο οδικό δίκτυο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

20.- Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για ασθενοφόρο και μιας για ΑΜΕΑ για τις ανάγκες της μονάδας τεχνητού νεφρού στην Ακτή Σαλαμινομάχων 58, στα Παλούκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

21.- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Τσάμη – Παλούκια Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

22.- Έγκριση ή μη για την παραμονή προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου Λεωφ. Σαλαμίνας 177 του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

23.- ΄Εγκριση υψομετρικής μελέτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

24.- Αποδοχή παραίτησης του κ. Κουτσούκου Χρήστου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας και ορισμός νέου μέλους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

25.- Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

26.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

27.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

28.- Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους , σύμφωνα με το άρθρο 174 του κώδικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .