11η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση γνώμης επί του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ (2-5-2018) σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου Νόμου του Υπ. Ες. « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι » που αφορά την « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Διάνοιξη οδών εντός εγκεκριμένου σχεδίου ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015-2016».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.-΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015-2016».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Συνοπτική ανακεφαλαιωτική έκθεση του έργου : «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Λήψη απόφασης για την παράταση της προσωρινής αποχής της κας Πολύζου – Καραβασίλη Μαρίας, από τις υποχρεώσεις της ως Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κατά 1 μήνα για προσωπικούς λόγους , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη – Μουσείο, Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας, οι. Έτους 2018.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Παραχώρηση χώρου στέγασης του Αθλητικού – Εκπολιτιστικού Ομίλου «Ευριπίδης», στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς που δραστηριοποιείται στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων , από την οδό Μήλου στην οδό Αιόλου κατά τους θερινούς μήνες.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Έγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 11 παρ. 3β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.- Αντικατάσταση εκπροσώπου της ‘Ενωσης Γονέων μαθητών στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σαλαμίνας .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.- Λήψη απόφασης για την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου πέριξ του περιπτέρου της κ. Ειρήνης Λακλάκα επί της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου στην περιοχή Αμπελάκια.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14.- Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στον κ. Νικ. Λαμπρινάτο , επί της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως στην Σαλαμίνα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15.- Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στην εταιρεία Σταματάκου Αικ. – Παπαδάς Βασ. Ο.Ε. , επί της πλατείας 17ης Νοεμβρίου (Μπόσκου ) στην Σαλαμίνα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στην κ. Τριαντογιάννη Χριστίνα έναντι του καταστήματός της, επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην περιοχή Μπλέ Λιμάνι .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στον κ. Πέτρο Πολυζώη έναντι του καταστήματος του, επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου και Σωκράτους στην περιοχή Μπλέ Λιμάνι.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18.- Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στην εταιρεία Καπετάνιος Σωτήριος ΣΙΑ Ε.Ε. έμπροσθεν του καταστήματός του, επί της οδού Αγίου Νικολάου 10 στην Σαλαμίνα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

19.- Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στον κ. Κεχαγιά Ιωάννη παρά το καταστήματός του επί της οδού Θουκιδίδου στην Σαλαμίνα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.