1η Συνεδρίαση

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτης που αφορά :Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου : «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην έγκριση Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – στοχοθεσία οικ. έτους 2018, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7. Ανάθεση παροχής υπηρεσίας στην εταιρεία ALFAWARE που αφορά : Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη οικονομικών και διοικητικών προγραμμάτων του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του , ως μέλη της Επιτροπής χαρακτηρισμού των παραλιών της περιοχής αρμοδιότητάς μας , ως πολυσύχναστες ή μη σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. γ του Π.Δ/τος 23/2000. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας στην Επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων , έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10. Ανανέωση άδειας λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων & ποτών (ΚΑΝΤΙΝΑ) του κ. Καλή Αντρέα στο πορθμείο της Φανερωμένης για το έτος 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11. Ανανέωση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα . έναντι του καταστήματος του κ. Ρούσσου Παντελή και επί του πεζοδρομίου της Ακτής Θεμιστοκλέους και Κρίνων 2 στα Σελήνια . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα, έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Διονύση – Παναγιώτη Βορρίση και επί της οδού Λ. Φανερωμένης 18 στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13. Πρόταση ψηφίσματος προς έγκριση, από την Κίνηση Δράσης Πολιτών Ν.ΑΥ.ΜΑΧΗ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.