1η Συνεδρίαση

΄Εκθεση πεπραγμένωντης Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικάμε την σύμβαση παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου τουΟ.Λ.Π. Α.Ε..

Προτάσεις για την συνέχεια – Εισήγηση για περεταίρω ενέργειες.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. (Σύμβαση Παραχώρησης 2002 και τροποποίηση)

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2. ( Σύμβαση Παραχώρησης 2015 και παραρτήματα )

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3. (Τοπογραφικά )

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 4. (φεκ αρχαιολογικής προστασίας)

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 5. (φεκ παραχώρησης στον ΟΛΠ)

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 6. (νόμος 2971-2001 αιγιαλός-παραλία-λιμενική ζώνη)

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 7. (νόμος 3028 – 2002 προστασία αρχαιοτήτων)

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 8. Διαπαραταξιακή Επιτροπή